डा केसीको ११ बुँदे लिखित बयान

0
232
lqlj lzIf0f c:ktfnsf lrlsT;s 8f uf]ljGb s];Ln] ;/sf/;Fu u/]sf ;Demf}tf sfof{Gjog geP af/]df zlgaf/ lzIf0f c:ktfn dxf/fhu~hdf kqsf/ ;Dd]ng ub} . tl:a/ M /f]zg ;fkaf]6f, /f;;

अदालतकाे अवहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डा गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतमा बयान दिएका छन्।

डा केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका न्यायिक कार्यहरुको फेहरिस्त उल्लेख गर्दै उनीप्रति बयान केन्द्रित गरेका छन्। डा केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले दुई ठाउँबाट नागरिकता लिएको भन्दै उनीमाथि न्यायिक छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई सफाइ दिएको प्रकरणमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने लगायत उल्लेख गरेका छन्।

डा केसीले पराजुलीले न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र स्वाधीनतालाई चुनौती दिएको भन्दै उनीबाटै अदालतको अवहेलना भएकाले पराजुलीमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

डा केसीको लिखित बयान:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here